Praca

Aktualne oferty pracy


 Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą specjalizującą się przede wszystkim w przewozach osobowych do Niemiec, Holandii, Belgii oraz na terenie Polski. W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:

Kierowca

Miejsce pracy: Polska i Europa

Ofertę kierujemy do osób:
 • posiadających prawo jazdy kat. B
 • dyspozycyjnych
 • punktualnych
 • posiadających umiejętność ostrożnej i uważnej jazdy
 • chętnych do pracy, sumiennych, komunikatywnych, kreatywnych
Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • posiadanie ogólnej wiedzy mechanicznej i technicznej
 • znajomość topografii krajów europejskich
 • aktualne badania lekarskie, orzeczenie psychologiczne

Zadania:
 • dbanie o powierzone mienie
 • kontrolowanie stanu technicznego pojazdu oraz dbanie o jego czystość
 • wysoka kultura osobista
 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
 • umiejętność podejmowania decyzji, przewidywanie następstw swojego działania
 • zdyscyplinowanie czyli podporządkowanie do standardów występujących w firmie
 • w sposób rzetelny sporządzanie i rozliczanie się z wymaganej dokumentacji
Oferujemy:
 • stabilną pracę w firmie z ugruntowaną pozycją na rynku
 • niezbędne narzędzia pracy
 • zatrudnienie w równoważnym systemie pracy na podstawie umowy o prace
 • atrakcyjne i terminowe wynagrodzenie (wynagrodzenie podstawowe+diety)
 • nowe, sprawne technicznie samochody (Renault Traffic 2018-2021 rok produkcji)
 • premie motywacyjne
 • niezbędne szkolenia specjalistyczne
 • możliwość rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na adres e-mail: braciaktrans@gmail.com do dnia 31.12.2021 r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Pracownik ds. obsługi klienta

Miejsce pracy: Zielona Góra

Ofertę kierujemy do osób:
 • posiadających wysoką kulturę osobistą
 • umiejętność pracy w zespole, a także pod presją czasu
 • łatwo nawiązujących kontakty
 • uczciwych
 • szybko uczących się
 • dyspozycyjnych
Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie w telefonicznej obsłudze klienta
 • znajomość topografii Polski, Niemiec, Belgi, Holandii.
Zadania:
 • profesjonalna, telefoniczna obsługa klienta
 • wprowadzanie rezerwacji do systemu firmy
 • budowanie trwałych relacji z obsługiwanymi klientami
 • współpraca z pozostałymi pracownikami biura
 • wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.
Oferujemy:
 • stabilną pracę w firmie z ugruntowaną pozycją na rynku
 • niezbędne narzędzia pracy
 • zatrudnienie w równoważnym systemie pracy na podstawie umowy o prace
 • atrakcyjne i terminowe wynagrodzenie (wynagrodzenie podstawowe+diety)
 • nowe, sprawne technicznie samochody (Renault Traffic 2018-2021 rok produkcji)
 • premie motywacyjne
 • niezbędne szkolenia specjalistyczne
 • możliwość rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na adres e-mail: braciaktrans@gmail.com do dnia 31.07.2021 r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Główna Księgowa/Główny Księgowy

Miejsce pracy: Zielona Góra

Ofertę kierujemy do osób:
 • posiadających znajomości zasad księgowania oraz przepisów podatkowych
 • posiadających praktyczną znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych
 • dysponującymi doskonałymi zdolnościami organizacyjnymi i umiejętnościami pracy w grupie
 • analitycznie myślących, dokładnych, wnikliwych i terminowych
 • dyspozycyjnych
 • punktualnych
 • chętnych do pracy, sumiennych, komunikatywnych, kreatywnych
 • posiadających umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku związanym z transportem osób
 • znajomość programów Streamsoft PCBiznes
 • znajomość języków obcych

Zadania:
 • prowadzenie pełnej księgowości i zarządzania całością procesów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • zatwierdzanie dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym
 • dokonywanie bieżących zapisów w ewidencji księgowej na podstawie dekretów
 • nadzorowanie właściwego obiegu, kompletowania, przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych
 • sporządzanie wszelkiej dokumentacji związanej z rozliczeniem organizacji z budżetem państwa (dokumentacja podatkowa), deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do właściwych urzędów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia określonego w polityce rachunkowości
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności (bilansu, rachunku wyników czy rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej), a także w razie konieczności przekazywanie ich do właściwych urzędów
 • wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wobec ZUS i urzędu skarbowego
 • wprowadzanie grup dokumentów finansowych do programów Streamsoft PCBiznes (np. wyciągi bankowe, dokumenty kosztowe, faktury sprzedaży, utargi) w porządku chronologicznym.
 • sporządzanie deklaracji dla GUS zgodnie z wymogami tego organu
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań podatkowych, a także sporządzanie rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego
 • sporządzanie bieżących informacji finansowych na potrzeby firmy
 • ścisła współpraca z pracownikami w zakresie spraw bieżących
 • w sposób rzetelny sporządzanie i rozliczanie się z wymaganej dokumentacji
 • sporządzanie comiesięcznych wydruków obrotów i sald
 • sporządzanie i składania deklaracji podatkowych (PIT, VAT, VAT-UE i innych) oraz prowadzenie ewidencji nabycia VAT i ewidencji dostaw VAT
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi
 • podstawowe obowiązki z zakresu kadr i płac
 • wsparcie merytoryczne podległego zespołu
Oferujemy:
 • stabilną pracę w firmie z ugruntowaną pozycją na rynku
 • niezbędne narzędzia pracy
 • zatrudnienie w równoważnym systemie pracy na podstawie umowy o prace
 • atrakcyjne i terminowe wynagrodzenie (wynagrodzenie podstawowe+diety)
 • nowe, sprawne technicznie samochody (Renault Traffic 2018-2021 rok produkcji)
 • premie motywacyjne
 • niezbędne szkolenia specjalistyczne
 • możliwość rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na adres e-mail: braciaktrans@gmail.com do dnia 31.08.2021 r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Administratorem Danych Osobowych jest Braciaktrans Kot Andrzej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zimna 1 (kontakt: tel. 68 415 20 25, e-mail: braciaktrans@gmail.com). Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez firmę Braciaktrans z siedzibą w Zielonej Górze na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez firmę Braciaktrans z siedzibą w Zielonej Górze na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.